Home | Back


Art Multi Verb LT

CENA: 60.00 EUR

Studijski procesor u 1U rek visini, sa efektima, made in USA. Efekti rade, jedini problem je kod displeja, jedan blok ne radi.