Home | Back


Line 6 kb37

CENA: 200.00 EUR

Line 6 KB37 je USB audio interfejs i MIDI controller klavijatura sa Pod Farm Plud-in-om.Pored extremno niskog šuma pri snimanju gitare, nudi 12dB više dinamičkog opsega nego slični interfejsi.
Karakterišu ga 37 osetljivih dirki u punoj veličini, pitch bend točak, dugmad za menjanje oktava, i set softverski programirajućih kontrola...